Jumalan historia
Karen Armstrong
Ajatus Kirjat, 2007

–Vuoden kauneimmat kirjat
Suomen kirjataiteen komitea


A History of God

–The Most Beautiful Finnish Books
The Finnish Book Arts Committee