Käännekohta / Turning Point
1950–60-lukujen kirjataiteen nousua käsittelevän kirjan ulkoasu
Hämeenlinnan taidemuseo (kirjoittaja Ville Hänninen), 2022