Studio Kröger
Graafinen identiteetti, 2005

Graphic identity