OK-opintokeskus
Valtakunnallisen aikuisoppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjän graafinen identiteetti
2008


Graphic identity of a nation-wide adult learning centre