Kaupunkikettu
Kaupunki- ja kaupunkikulttuurin tutkimus ja -konsultointiyrityksen graafinen identiteetti
2006

Graphic identity of an urban environment and -culture research and consulting firm