io2
Tutkimus- ja konsulttiyrityksen graafinen identiteetti
2007

Pystysuuntaisesti symmetrinen kuvio on laserleikattu reiäksi käyntikorttiin.

Graphic identity of a research and consulting firm

Vertically symmetrical shape is laser cut into business card