Gurusoft
Tiedonhallintaohjelmistotalon graafinen identiteetti
2001

Tunnuksessa sovelletaan yrityksen suunnitteleman ohjelman kyyä järjestää tietoa yhteisten muuttujien avulla. Värikoodi kertoo ohjelman funktion: sort fuss.

Graphic identity of a data management software house

The logo design employs the company’s program’s ability to sort information by using common variables. The colour code tells the program’s function: sort fuss.