Joonas & kisällit
Päivälehden museo
graafinen suunnittelu ja näyttelyarkkitehtuuri
2016