Käännekohta / Turning Point
1950–60-lukujen kirjataiteen nousua käsittelevän näyttelyn visuaalinen ilme
Hämeenlinnan taidemuseo, 2022