Suomen rakennus – arvot kuvakielellä
Suomen Pankki, 2012 The Building of Finland – values in visual language
Bank of Finland, 2012