Once Upon a Time
Wärtsilän Twentyfour7
-asiakaslehden
kolumnileiskat
ja -kuvitukset 2008–
(Art Director: Tero Ruutuvaara)


Once Upon a Time
Wärtsilä’s Twentyfour7
-customer magazines
 column
layouts and -illustrations 2008–