Korvien välissä
Aivosäätiön kampanja 
PHS, 2006

Between the Ears
Brain Foundation campaign
PHS, 2006