Taistelu lapsesta
Yliopisto-lehti, 2006
kansi ja avausaukeama

Battle for a Child
Yliopisto-magazine, 2006
cover and opening spread