Uuden maailman amatsonit
Tiede-lehti, 2002
avausaukeama 

The Amazons of the New World
Tiede-magazine, 2002
opening spread