Työ
Artikkely työn muuttuvasta luonteesta. Kansi + artikkelikuvitus.
Yliopisto 2016 ©Vesa Lehtimäki

Work
An article on the changing work today. Cover + article photographs.
Yliopisto 2016 ©Vesa Lehtimäki