Hävittäjähankinnat
Suomen hävittäjähankinnat alkavat olla käsillä. Kuinka valintoihin vaikutetaan ja kenen toimesta? Kansi ja artikkelin avaus.
Journalisti 2017

Fighter Jet Influence
The Finnish military is about to update the current jet fighter fleet. How is this decision making being influenced and by whom? Cover and opening spread.
Journalisti 2017