ÄsDeePee
Timo Harakka
Tytti Tuppurainen
Antti Rinne
Puolue valitsee puheenjohtajaa.
Suomen Kuvalehti 5/2017

Socialdemocrats
Timo Harakka
Tytti Tuppurainen
Antti Rinne
A party midst electing a new chair.
Suomen Kuvalehti 5/2017