Karikatyyrejä
Paavo Väyrynen
Vexi Salmi
Sanni Grahn-Laasonen
Anne Berner
Björn Wahlroos
Martti Ahtisaari
Viikoittaisia karikatyyrejä Polkom-palstalle vuodesta 2004
Suomen Kuvalehti 2016

Caricatures
Weekly caricatures for Polkom column since 2004
Suomen Kuvalehti 2016