Alkoholismin hoito
Kaikki alkoholismin hoitomuodot eivät ole yleisesti saatavilla
Avausaukeama ja kolme jatkokuvaa.
Suomen Kuvalehti 29/2016

Treatment of Alcoholism
All methods of curing alcoholsim aren't widely available
Opening spread and three follow-ups.
Suomen Kuvalehti 29/2016