Rakentajat maailmalla
Suurista suomalaisista rakennusprojekteista kertova teos. Kuusi aukeaman kokoista karttakuvitusta. Ylinnä koko aukeama (Afrikka), alla yksityiskohtia (Amerikka ja Lähi-itä).
Spiritus 2014.

Builders out in the World
A book of great Finnish buiding projects on six continents. 6 map illustration spreads. A full sopread on top (Africa), details below (Americas and Middle-east).
Spiritus 2014.