Karikatyyrejä
Ville niinistö
Jutta Urpilainen
Jarmo Korhonen
Timo Soini
Juha Sipilä
Alexander Stubb
Sirkka-Liisa Anttila
Jari Lindström
Viikoittaisia karikatyyrejä Polkom-palstalle vuodesta 2004
Suomen Kuvalehti 2015

Caricatures
Weekly caricatures for Polkom column since 2004
Suomen Kuvalehti 2015