Karikatyyrejä
Matti Putkonen
Jutta Urpilainen
Lauri Ihalainen
Paavo Arhinmäki
Paavo Väyrynen
Teuvo Hakkarainen
Viikottaisia karikatyyrejä Polkom-palstalle vuodesta 2004
Suomen Kuvalehti 2014

Caricatures
Weekly caricatures for Polkom column since 2004
Suomen Kuvalehti 2014