Suomalainen sotilas
Viikinkiajan sotilas sekä yksityiskohtia modernin sotilaan ja talvisodan sotilaan varusteista.
Kirjasta Suomen sotilas
Weilin+Göös / Affecto Finland Oy 2009/2010

The Finnish Soldier
Viking-era soldier and details of modern and winter war era soldier's gear.
From the book Finnish Soldier
Weilin+Göös / Affecto Finland Oy 2009/2010