Profiloijat
Rikoksentekijän määritteleminen psykologisen profiilin avulla
Avaus + 2 kuvaa.
Seura 2013

Profilers
The search of a criminal by psychological profiling
Opening spread + two pages.
Seura magazine 2013