Irti eurosta
Kolmen kuvan sarja kuvaa skenariota euromaan erottamisesta, sen käytännöstä ja seurauksista. Artikelin avaus + kaksi sivun kuvaa.
Suomen Kuvalehti 2011

Out of Euro
Three images depicting the scenario of a country being kicked out of the Euro, what happens and what follows. Opening spread + two pages.
Suomen Kuvalehti -magazine 2011