Nostalgia
Tommi Melenderin essee nostalgian voimasta. Romanssi menneisyyden kanssa.
Artikkelikuvitus.
Suomen Kuvalehti 2021

Nostalgia
An essay by Tommi Melender about the might of nostalgia. A romance with the past. The hat reads "It Used to be Good".
Illustration for an article.
Suomen Kuvalehti 2021