Forensinen tekstianalyysi
Tapa kirjoittaa on yksilöllinen ja siitä voidaan tunnistaa henkilö. Kyse ei ole käsialasta, vaan tavasta käyttää sanoja.
Artikkelikuvitus. Avaus, kaksi jatkokuvaa.
Suomen Kuvalehti 2020

Forensic Text Analysis
The way you write is unique and can be used to identify the writer. It's about the choice of words.
Illustration for an article. Opening spread and two follow ups.
Suomen Kuvalehti 2020