Hyvien ihmisten juhla
John Steinbeck
Tammi, 2011
Cannery Row