Maailman pullomeret
Valtameret täyttyvät talouskasvun sivutuotteista.
Helsingin Sanomat, 2017 

Bottles of the World
The Ocean is swallowing the litter of economic growth.
The Newspaper Helsingin Sanomat, 2017