Turvapaikanhakijoiden prostituutio
Suomeen on syntymässä maanalainen paperittomien maailma, jossa selviytymiseen tarvitaan monenlaisia keinoja.
Helsingin Sanomat, 2017