Kuolema Jerusalemin yllä
Kuvitus Jesuralemin ikikonfliktia käsittelevään pääkirjoitukseen.
Helsingin Sanomat 2014

The Death over Jerusalem
An illustration for an editorial.
Helsingin Sanomat 2014