Omistajan oikeudella
Pitääkö yrityksen toimia vain pikavoittoja hakevien osakkeenomistajien ehdoilla vai olisiko muitakin vaihtoehtoja?
Helsingin Sanomat, 2013

Shareholders
Do they run the business in wrong direction?
Newspaper Helsingin Sanomat, 2013