Veroapina syö pöydästäsi
Kuvitus artikkeliin veroja kiertävistä yrityksistä, jotka piilottavat veronalaisia tulojaan salaisuusvaltioihin. Toiminta lisää meidän muiden verotaakkaa.
Helsingin Sanomat, 2013 

Tax Dodger Ape
Tax dodging corporations hide their profit on a secrecy islands. This increases the tax burden of ordinary citizen and tax paying companies.
Illustration for an article on tax havens
Newspaper Helsingin Sanomat, 2013