Hip hop-ministeri
Henkilökuvaan uudesta kulttuuriministeristä.
Helsingin Sanomat, 2011

Hip Hop Minister
For a profile of Mr. Arhinmäki, the Minister of Culture and Sport.
Newspaper Helsingin Sanomat, 2011