Eriarvoisuus vie rikkaaltakin onnen
Kuvitus kirja-arvosteluun Tony Judtin kirjoista The Memory Chalet ja Huonosti käy maan sekä Richard Wilkinsonin ja Kate Pickettin kirjasta Tasa-arvo ja hyvinvointi.
Helsingin Sanomat, 2011 

Inequality is Bad for the Rich Also
For a review of books The Memory Chalet and Ill Fares the Land by Tony Judt and The Spirit Level – Why Equality Is Better for Everyone by Kate Pickett and Richard Wilkinson.
Newspaper Helsingin Sanomat, 2011