Nukkuva demaritar
Pääkirjoituskuvitus demareiden uskottavuudesta Lipposen kauden varjossa.
Helsingin Sanomat, 2011 

Sleeping Labour Beauty
Illustration for a editorial on finnish social democrats.
Newspaper Helsingin Sanomat, 2011