Rakkauden eri muodot
Kuvitus kirja-arvosteluun rakkauden eri ilmenemismuotoja käsittelevistä kirjoista.
Helsingin Sanomat, 2005

Many Faces of Love
For a review of books on love
Helsingin Sanomat, 2005