Globalisaatio
Kuvitus globalisaation taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia käsittelevien kirjojen arvosteluihin.
Helsingin Sanomat, 2005

Globalization
Economical and environmental costs of the big G.
Helsingin Sanomat, 2005