Yrjö Kokko 
Kuvitus kirjaan Lapin Sydän.
Nemo, 2009

Yrjö Kokko
Illustration for a book Lapin Sydän (The Heart of Lapland)
Nemo, 2009