Päin näköä! / Eyeballing!

February 27th, 2012 Vesa

Sarjakuvan uudet muodot -näyttely nykytaiteen museo Kiasmassa 9.3.2012–9.9.2012

Päin näköä! esittelee 14 suomalaista sarjakuvantekijää. Näyttelyssä he tulkitsevat sarjakuvien maailmaa eri tekniikoin ja tilaa hyväksikäyttäen, usein kolmiulotteisessa muodossa. Näyttelyn teosten lähtökohtina ovat samojen taiteilijoiden tekemät sarjakuvat, joista monet on julkaistu albumeina.
     Suomalainen nykysarjakuva on puhjennut ennennäkemättömään kukoistukseen viimeisen viiden vuoden aikana. Moni suomalainen nykysarjakuvan tekijä onkin tehnyt läpimurron Ranskassa, mutta ei vielä kotimaassaan. Suomi tunnetaan taidesarjakuvan maana, muualla.
     Sarjakuvan tekijöiden vaikutteet tulevat laajasti visuaalisen kulttuurin alueelta: toisaalta undergroundin maailmasta, populaarikulttuurin kuvastosta ja muista sarjakuvista, toisaalta yleisesti nykytaiteesta, kuvitustaiteesta, jopa kansanperinteestä. Monet kertovat omannäköistä tarinaansa, ja luovat eräänlaista omaelämänkerrallista fiktiota.
     Näyttely tuo sarjakuvaa esiin taiteellisena ilmaisukeinona ja osana ajankohtaista visuaalista kulttuuria.

Näyttelyn taiteilijat ovat: Mari Ahokoivu, Terhi Ekebom, Matti Hagelberg, Jyrki Heikkinen, Kati Kovács, Hanneriina Moisseinen, Tommi Musturi, Ville Ranta, Aapo Rapi, Anna Sailamaa, Ville Tietäväinen, Katja Tukiainen, Marko Turunen ja Amanda Vähämäki.


The New Forms of Comics, The Museum of Modern Art Kiasma 9.3.2012–9.9.2012

Contemporary Finnish comics have blossomed unprecedentedly in the last five years. Many Finnish comic artists have in fact made a breakthrough in France, but not yet in their homeland. Finland is known as a country of art comics, but only abroad.
     Comic artists are influenced by a broad range of visual culture: by underground culture, popular culture imagery and other comics, on the one hand, and by contemporary art, illustrations and even folk art, on the other. Many of the artists tell stories that bear a resemblance to their own lives, creating a kind of autobiographical fiction.

The artists in the exhibition are Mari AhokoivuTerhi EkebomMatti HagelbergJyrki HeikkinenKati KovácsHanneriina MoisseinenTommi MusturiVille RantaAapo RapiAnna Sailamaa,Ville TietäväinenKatja TukiainenMarko Turunen and Amanda Vähämäki.

Back