Merkittäviä sarjakuvahahmoja / Notable Comics Characters

September 5th, 2011 Ville

Suomalaisen sarjakuvan 100-vuotisjuhlan postimerkkiarkin kokoavana ideana on suomalaisen sarjakuvan sukupuu. Rungosta versovat kymmenluku-oksat, joiden lehtinä merkit toimivat. Jotta maamme sarjakuvahistoria ymmärrettäisiin vehmaana runsaudenpuuna, siintää oksien takana siluettilehtiä, joista voi löytää tunnetumpiakin hahmoja.
     Ensipäiväkuoressa luonnontieteen professori Itikainen, 100-vuotias sarjakuvahahmopatriarkka, tutkii sukupuuta suurennuslasillaan.

100 Years of Finnish Comics -stamps

Back