”Jos osaatte kirjoittaa, osaatte myös piirtää”

March 23rd, 2011 Timo

En ole täydentänyt ammoisia ammattiopintojani, vaikka varmasti olisi pitänyt. Oli siis korkea aika tarttua lähimpään oppikirjaan. Se sattui olemaan ABC-piirustuskoulun julkaisema Piirtäjän käsikirja vuodelta 1944.
     Pian ryöppysikin oppi voimallisena päähäni. Kuvittajana minua askarrutti taiteen ja kuvittamisen suhde.”Taide perustuu näkemykselle tai elämykselle, siinä on siis  t u n n e  mukana tärkeänä tekijänä. Kuvittaa voi koneellisesti ja oikein, ilman että tunteen välttämättä täytyy olla mukana.”
     Turha on (tieto)koneellisen kuvittajan kuitenkaan kadehtia taiteilijalta tunnetta ja näkemystä, sillä vaikea ja vastuullinen on artistin työ. ”Nykyaikainen taide on kovin »löysää» ja oikullista. [...] Sen henki on suureksi osaksi liian aistillista, se ei ole puhdasta. Siinä on eurooppalaiselle paljon vierasta: neekeri- ja itämaista eksotismia ja aistillisuutta, mikä sen pilaa ja tekee sairaaloiseksi. Se ei rakenna kansan terveyttä, vaan saattaa sen dekadenssiin.”
     Taidetta kirja esitteli runsain esimerkein, joiden kirjo ulottui Alberto Vargan pin-upeista Albrecht Dürerin etsauksiin. Rappiotaidetta edustava Georg Groszkin oli ilmeisestä dekadenssistaan huolimatta kelpuutettu mukaan. Ehkä Entartete Kunst -taiteilijoiden juutalais–bolševistinen rappio ei kirjan tekijän mielestä ollut neekeri-eksotismiin verrattava vitsaus.
     Kauniiksi lopuksi pani teos järjestykseen taiteen moninaiset tyylisuunnat ja valotti niiden ominaispiirteitä: ”Tämä suunta [surrealismi] edellyttää siis selvänäkemistä, tai nk. kuudetta aistia. Kun tämä aisti on sangen harvinainen, rehoittaa tällä alalla itsepetos ja humbuugi.” 

Piirtäjän käsikirja, koonnut W.K. Latvala, ABC piirustuskoulu (1944)

Back