Journalistisen kuvituksen merkitys II/IV / The Role of Journalistic Illustration II/IV

July 22nd, 2011 Ville

Elämyksen resepti
Kuvitus pysäyttää ja herättää mielenkiinnon artikkelia kohtaan. Kuvitus houkuttelee purkamaan sisältämänsä idean yhdessä otsikon ja alaotsikon kanssa ja virittää ilmapiirin artikkelin lukemiselle. Kuvituksen syvemmät tasot ja nyanssit valkenevat ja palkitsevat artikkelin lukemisen aikana sekä jälkeen.
     Valitettavan usein kuvituksen mahdollisuuksista käytetään vain ensimmäistä eli huomionherätystasoa. Kuvituksen tulisi aina sisältää viesti. Kuvitusta ei tulisi tehdä eikä tilata pelkäksi koristeeksi, epämääräiseksi tunnelmatapetiksi ja taittopalaksi. Kuvitus on lehdessä yhtä tärkeää journalistista materiaalia kuin teksti.
     Ollakseen huomiotaherättävä, kiinnostava ja muistettava, kuvallisen viestin tulee olla uniikki. Maailman dramaattiset tapahtumat tarvitsevat voimakasta visuaalista journalismia tuhannesti nähtyjen kliseisten symboli- ja nenäukkokuvien sijaan.
     Kuvitus vetoaa samanaikaisesti älyyn ja tunteeseen. Oivaltaessaan kuvitukseen koodatut merkitykset lukija osallistuu viestin rakentamiseen. Näin viesti jättää syvän muistijäljen.

A recipe for a memorable experience
An illustration stops the reader and arouses his interest in the article. Together with the headline it lures the reader to dismantle the idea it contains, and sets the atmosphere for reading the article. During and after the reading the deeper levels and nuances of the illustration become clear and reward the reader.
     It is regrettable that illustrations are often used for the first level purposes only, i. E. to attract attention. An illustration should never be created or ordered simply as a decoration, a vague atmospheric wallpaper or element of the layout. As a journalistic element the illustration is just as important as the text.
     A pictorial message has to be unique in order to attract attention and interest, and to be remembered. The world’s dramatic events call for a powerful visual journalism instead of symbol and big nose caricature clichés already seen a thousand times.
     An illustration appeals simultaneously to our intellect and feelings. When the reader realises the meanings coded into an illustration he takes part in constructing the message and it leaves a deep engram.

I/IV 

Journalistisen kuvituksen merkitys I/IV / The Role of Journalistic Illustration I/IV

July 18th, 2011 Ville

Kun sanat loppuvat, tulee käyttää kuvia (tai vanhoja kirjoituksiaan). Blogilukijaystävällisesti neljään suupalaan jaettu kirjoitus on muokattu Sanomien toimittajakoulun ja Journalistipäivien luennoistani. Se julkaistiin Mikkelin 7. Kuvitustriennalen näyttelyluettelossa 2005. Englanninkielinen teksti perustuu Anna Gröhnin käännökseen.

Oma lajinsa 
Kuvitus on yhtä kuin rakennettu kuva. Kuvitusta tarvitaan, kun mennään uutistasoa syvemmälle taustoittamaan, selittämään tai analysoimaan tapahtunutta, esittämään pinnan alaisia prosesseja.
     Kuvitus on lähempänä tekstiä kuin uutiskuva. Uutiskuvalla esitetään havaintoja ja dokumentoidaan maailmaa, kuvituksella esitetään ideoita ja kommentoidaan ympäröivää tai sisäistä todellisuutta. Se on konkreettiseksi mielletyn valokuvan ja äärimmäisen abstraktion, kirjoitetun tekstin, välissä. Kirjoitushan on syntynytkin asioita ja käsitteitä edustavien kuvien pohjalta. Kuvitus myös pelaa usein tekstin tavoin kieli- ja vertauskuvilla.
     Kuvitus on viestintää. Sillä kerrotaan, otetaan kantaa ja esitetään uusia näkökulmia – rikastetaan artikkelikokonaisuutta tekemällä tutuista asioista mielenkiintoisia.

A species of its own
An illustration equals a constructed picture. Illustration is needed if we want to go deeper than the news level, into backgrounds explanation or analysis, to explain processes under the surface.
     An Illustration is closer to the text than a news photo. A news photo depicts observations and documents the world while an illustration depicts ideas and comments on the reality around or within us. It lies somewhere between the tangible aspect of a photograph and the ultimate abstraction, the written text. In fact, writing was born from pictures representing things and concepts. Just like the text, an illustration often draws on figures of speech and metaphors.
     Illustrations are communication. They tell a story, take a stand and introduce new points of view – they contribute to the article by making familiar things interesting.

Toisto, toisto ja toisto! / Repetition, Repetition and Repetition!

July 13th, 2011 Ville

Wir sind die Jugend, wir sind die Zukunft! 
Kleiner G, 2006

Puoli vuosikymmentä sitten kokoonnuimme pohtimaan satiirisen vuosikirjan, Annos 2006:n toteuttamista. Kohtuuttomat aikataulut ja työmäärät tekivät meistä tylsiä tyyppejä, eikä ensimmäistäkään kirjaa julkaistu. Inhimillisten ponnistusten hautautuminen on aina surullista, joten aion hyväksikäyttää joitakin blogiformaattiin sopivia kokonaisuuksia. Ohessa lyhyt ja pureva yhteistyöni poliittisen historian oikeellisuudesta vastanneen toimittaja Jaakko Lyytisen kanssa:

Kolmannen valtakunnan propaganda- ja kansanvalistusministeri, tohtori Joseph GOEBBELS tiesi, miten viestit menevät parhaiten perille. GOEBBELSin mukaan valhe muuttuu totuudeksi, kun sitä toistetaan tarpeeksi monta kertaa. Tohtori GOEBBELS opetti myös, että propagandan tulee olla muodoltaan yksinkertaista ja kansanomaista, jotta kuulijakunnan yksinkertaisinkin sen tajuaa. GOEBBELS tiesi myös, että parhaiten poliittinen retoriikka uppoaa massatapahtumissa, joissa huolellisen valaistuksen, musiikin ja ääniefektien avulla luodaan joukkopsykoosille oivalliset olosuhteet.
     Näin syntyy myös lyhyt ja pureva olutmainonta.

Excerpt from an unpublished satirical yearbook Annos 2006: parody of a Finnish beer label and advertising in general.