Yrityksen persoonallisuushäiriö / Corporate Personality Disorder

February 21st, 2012 Ville

Ansiokkaassa artikkelissaan Logoa vaihtamalla parempiin päiviin (HS Talous 18.2.2012) Jyrki Iivonen kertoi metsäyhtiöiden itsepetoksesta designin avulla.

Yritykset ilmaisevat erityislaatuisuuttaan visuaalisella identiteetillä. Se on yrityksen minäkuva, jolla se erottautuu kilpailijoistaan ja jonka tulee näkyä kaikessa viestinnässä, niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolella.
     Visuaalisen identiteetin suunnittelu ei ole pelkkää logojen (nimen kirjoitusasu) ja liikemerkkien (esim. Metsä Groupin hirvikuvio) vaihtamista. Sen uudistamiseen pitäisi ryhtyä vain ja ainoastaan, kun yritys todella uudistuu tai huomaa, että sen visuaalinen ilme on vanhentunut, eikä vastaa nykyistä toimintaa, tavoitteita tai kokoa.
     Uudistusta varten yrityksen tulee tietää, mikä se on ja mihin se on menossa. Graafisen ilmeen suunnittelijan on päästävä ylimmän johdon ”pään sisälle” ja ymmärrettävä yrityksen arvot, toimintaperiaatteet ja strategia, joista hän voi kiteyttää tarkoituksenmukaisen visuaalisen kokonaisidean.
     Visuaalista identiteettiä ei rakenneta eikä muuteta hetkessä. Sen arvo perustuu tunnistettavuuteen, merkityksellisyyteen, muistettavuuteen, johdonmukaisuuteen sekä kestävyyteen.
     Designpesua ja pintaestetiikkaa tilaava yritys on epärehellinen sekä itselleen että maailmalle. Rehellinen suunnitteluprosessi taas opettaa yritykselle olennaisia asioita siitä itsestään. Se on kuin liiketaloudellista psykoterapiaa, joka selkeyttää yrityksen paikan ja olemassaolon tarkoituksen.

Iivosen kritisoimat yhtiöt, monien muiden yritysten tavoin, tekevät juuri päinvastoin. Ne hämärtävät minä- ja julkikuvaansa joko tietoisesti tai tahattomasti. Visuaalisen identiteetin uusiminen ei auta yritystä, jonka itsetuntemus on hakusessa.
     Hyvä graafinen suunnittelu on visuaalista tarinankerrontaa ja mielikuvien hallintaa, mutta ei satua. Se on vahva kilpailuetu vain perustuessaan toteen.

Ville Tietäväinen
Kuvittaja, graafinen suunnittelija

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 21.2.2012


Corporations seem to be changing their visual identities in yearly basis. This is an article published in Helsingin Sanomat -newspaper about the meaning and ethics of corporate identity, which has obviously been widely forgotten.

Back