Journalistisen kuvituksen merkitys II/IV / The Role of Journalistic Illustration II/IV

July 22nd, 2011 Ville

Elämyksen resepti
Kuvitus pysäyttää ja herättää mielenkiinnon artikkelia kohtaan. Kuvitus houkuttelee purkamaan sisältämänsä idean yhdessä otsikon ja alaotsikon kanssa ja virittää ilmapiirin artikkelin lukemiselle. Kuvituksen syvemmät tasot ja nyanssit valkenevat ja palkitsevat artikkelin lukemisen aikana sekä jälkeen.
     Valitettavan usein kuvituksen mahdollisuuksista käytetään vain ensimmäistä eli huomionherätystasoa. Kuvituksen tulisi aina sisältää viesti. Kuvitusta ei tulisi tehdä eikä tilata pelkäksi koristeeksi, epämääräiseksi tunnelmatapetiksi ja taittopalaksi. Kuvitus on lehdessä yhtä tärkeää journalistista materiaalia kuin teksti.
     Ollakseen huomiotaherättävä, kiinnostava ja muistettava, kuvallisen viestin tulee olla uniikki. Maailman dramaattiset tapahtumat tarvitsevat voimakasta visuaalista journalismia tuhannesti nähtyjen kliseisten symboli- ja nenäukkokuvien sijaan.
     Kuvitus vetoaa samanaikaisesti älyyn ja tunteeseen. Oivaltaessaan kuvitukseen koodatut merkitykset lukija osallistuu viestin rakentamiseen. Näin viesti jättää syvän muistijäljen.

A recipe for a memorable experience
An illustration stops the reader and arouses his interest in the article. Together with the headline it lures the reader to dismantle the idea it contains, and sets the atmosphere for reading the article. During and after the reading the deeper levels and nuances of the illustration become clear and reward the reader.
     It is regrettable that illustrations are often used for the first level purposes only, i. E. to attract attention. An illustration should never be created or ordered simply as a decoration, a vague atmospheric wallpaper or element of the layout. As a journalistic element the illustration is just as important as the text.
     A pictorial message has to be unique in order to attract attention and interest, and to be remembered. The world’s dramatic events call for a powerful visual journalism instead of symbol and big nose caricature clichés already seen a thousand times.
     An illustration appeals simultaneously to our intellect and feelings. When the reader realises the meanings coded into an illustration he takes part in constructing the message and it leaves a deep engram.

I/IV 

Back